Vi købte gården pr. 1. maj 2001. Stuehuset er bygget ca. 1861, medens lade og svinestald er bygget sidst i 1970'erne efter en brand.
Fjernlageret ligger i den sydlige ende af svinestalden, og her er der muligheder for opbevaring af mangt og meget.
Hønsehus/brændehus er mærket efter branden, og kan ikke forsikres. Egentlig ville vi først rive det ned, men nu anvendes det til saltning af skind, opbevaring af brænde og dertil hørende materiel - samt mange andre formål, og har dermed vist sig uundværligt.

- se billeder på 

Solbjerggaard